מאגר הידע

  1. ראשי
  2. מאגר הידע

תיאוריה: מאמרים וממצאי מחקר

מוקדי ההחלטות של רכזי ביולוגיה המשתתפים בקהילה וירטואלית מקצועית לומדת כבבואה של זהותם המקצועית

המחקר בחן את פעילותם של רכזי ביולוגיה מתיכונים שונים בישראל, החברים בקהילה מקצועית לומדת וירטואלית (VPLC) בזמן המעבר ללמידה דיגיטלית…

תהליך ההסדרה של קהילות מורים מקצועיות לומדות דיסציפלינריות / בעלי תפקידים במערכת החינוך בישראל 

בשנים האחרונות קמו בישראל קהילות דיסציפלינריות אחדות. עקב ההכרה בתרומה ובחשיבות של קהילות מקצועיות לומדות כערוץ נוסף להתפתחות מקצועית של מורים…

קהילות מורים מקצועיות לומדות במערכת החינוך

מודל "קהילת מורים מקצועית לומדת" (להלן: קמ"ל) מעוגן בשתי הנחות עיקריות: האחת – הידע המקצועי נמצא בחוויות היום-יומיות של המורים, ולכן ניתן להבינו בצורה הטובה ביותר באמצעות רפלקציה ביקורתית משותפת עם אלה החולקים את אותה חוויה (Buysse, Sparkman, & Wesley, 2003).…

כלים לחקר פרקטיקה: מתווי שיח וכלים לניתוח ייצוגים

כלים לתכנון קהילה

כלים להנחיית קהילה

תפריט