הקמת קהילה מקצועית לומדת

  1. ראשי
  2. הקמת קהילה מקצועית לומדת

הגשת בקשה לפתיחת קהילה מקצועית לומדת בשנה"ל תשפ"ב

קהילה מקצועית לומדת (קמ"ל) במערכת החינוך בישראל מתייחסת לקבוצת עובדי הוראה ממספר מוסדות חינוך הנפגשת באופן סדיר על מנת ללמוד ולחקור יחד את הפרקטיקה שלהם.
המאפיין המשותף למשתתפים בקמ"ל הוא תחום תוכן או תפקיד ספציפי שבו עוסקים השותפים.
הקהילות באחריות יחידות המטה, אגף או מפמ"ר.

קהילה מקצועית לומדת תקבל הכרה ותגמול ממשרד החינוך בתנאי שהיא עומדת בתנאים הבאים ומשלימה את הליך הרישום:

1. מאפייני הקהילה

מאפייני הקהילה מותאמים למאפיינים של קמ"ל שהוגדרו על ידי המשרד. מאפיינים אלה מופיעים במסמך מאפייני קהילות מורים מקצועיות לומדות בחינוך.

2. תנאי סף לפתיחת הקהילה

הקהילה עומדת בתנאי הסף לפתיחת קמ"ל שהוגדרו על ידי המשרד. תנאי הסף מופיעים במסמך מודלים ותנאי סף להפעלת קהילות מורים מקצועיות לומדות

3. הגשת בקשה לפתיחת קמ"ל

המבקשים לפתוח קמ"ל יגישו בקשה במערכת המקוונת הייעודית.
ניתן להיעזר בהדרכות המצויות בהמשך דף זה.

לוח זמנים לשנה"ל תשפ"ב:

  • הגשת הבקשה לפתיחת הקהילה: עד 15.7.21, ו' באב תשפ"א.
  • אישורים יישלחו במהלך חופשת הקיץ.

נתקלתם בבעיה? פנו אלינו ל-03-6901475 או במייל kehilot@macam.ac.il

ההדרכה שקיימנו ב-20.6.21 לשימוש במערכת רישום קהילה.

שיחה עם הממונה על תכנים ותוכניות בפיתוח המקצועי במשרד החינוך, הדר גפני.

מדריך כתוב לשימוש במערכת המקוונת לרישום קהילה ומסמך עם הצעות לתוצרי קהילה אפשריים.

וסרטון המסביר את אופן השימוש במערכת.

תפריט