פתיחת קהילה מקצועית

  1. ראשי
  2. פתיחת קהילה מקצועית

הגשת בקשה לפתיחת קהילה מקצועית לומדת בשנה"ל תשפ"א

קהילה מקצועית לומדת (קמ"ל) במערכת החינוך בישראל מתייחסת לקבוצת עובדי הוראה ממספר מוסדות חינוך הנפגשת באופן סדיר על מנת ללמוד ולחקור יחד את הפרקטיקה שלהם.
המאפיין המשותף למשתתפים בקמ"ל הוא תחום תוכן או תפקיד ספציפי שבו עוסקים השותפים.
הקהילות באחריות יחידות המטה, אגף או מפמ"ר.

קהילה מקצועית לומדת תקבל הכרה ותגמול ממשרד החינוך בתנאי שהיא עומדת בתנאים הבאים:

1. מאפייני הקהילה

מאפייני הקהילה מותאמים למאפיינים של קמ"ל שהוגדרו על ידי המשרד. מאפיינים אלה מופיעים במסמך מאפייני קהילות מורים מקצועיות לומדות בחינוך.

2. תנאי סף לפתיחת הקהילה

הקהילה עומדת בתנאי הסף לפתיחת קמ"ל שהוגדרו על ידי המשרד. תנאי הסף מופיעים במסמך מודלים ותנאי סף להפעלת קהילות מורים מקצועיות לומדות

3. טופס בקשה

המבקשים לפתוח קמ"ל יגישו בקשה על גבי טופס מתאים על פי ההנחיות הבאות (בלחיצה על שם הקובץ ניתן להוריד את הטופס המתאים):

4. הגשת הבקשה

את טופס הבקשה המלא מגישים למו"פ קהילות מקצועיות לומדות בכתובת:
kehilot@macam.ac.il

לפתיחת תכנית חדשה

טופס זה מיועד למגיש בקשה לפתיחת תכנית חדשה שלא הופעלה בשנת תש”פ במסגרת משרד החינוך ושבה מספר קהילות

לפתיחת תכנית ממשיכה

טופס זה מיועד למגישי בקשה לפתיחת תכנית שאושרה והתקיימה בשנת תש”פ במסגרת משרד החינוך

קובץ אקסל לאיסוף נתונים

עבור כל קהילה שתפתח במסגרת התכנית נא מלאו את הפרטים בגיליון האקסל המצורף

שימו לב: ההרשמה כוללת מסמך Word וקובץ Excel למילוי

לוח זמנים לשנה"ל תשפ"א:

  • הגשת טופס בקשה לפתיחת הקהילה- עד סוף יוני 2020
  • אישורים יישלחו במהלך חודש יולי
  • בקשות שיתקבלו באיחור יידונו במהלך חודש אוגוסט 2020
תפריט