אהבת את המאמר? ניתן לשתף אותו!

מבוא

המאמר מבקש לגבש מודל מאחד של מאפייני קהילות מקצועיות לומדות (קמ"ל), ולבחון אם מודל זה מתאים לנעשה בשטח. כותבי המאמר בחנו 15 מאמרים הדנים במאפייני קמ"ל והשוו בין המאפיינים המופיעים בהם. אחר כך ניתחו את הממצאים והשוו אותם לנעשה בקהילות המורים לפיזיקה בישראל.

כחלק מניתוח המאמרים, החוקרים מגדירים את "מודל העמיתיות בקהילה" (Community collegiality model), ומסבירים כי הביטויים למודל זה מופיעים בכל הגדרות הקמ"ל שנבחנו. עמיתיות בקהילה, לדבריהם, היא מאפיין של היחסים בין העמיתים בקהילה לבין עצמם, ובין העמיתים לבין הקהילה.

מרזל, א. ואריכא, צ. (2021) עמיתיות כבסיס לקהילות מורי הפיזיקה בישראל. תהודה 38(1-2), עמ' 41—54.

חמשת הממדים של מודל העמיתיות:

  1. ממד המבנה: ממד זה מתייחס לאוכלוסייה, לזמן ולמקום המאפיינים את הקהילה. בין היתר מתייחס ממד זה לזמן המוקצה למפגשים, למקום המפגש של הקהילה (בין שפיזי בין שדיגיטלי) ולמשאבים המוקצים ללמידה. המאמר מגדיר את ההשתתפות (Participation) כאחד הביטויים הבולטים של ממד זה. השתתפות היא "המידה בה המורה נוכח בקהילה באופן פיזי ומקדיש את זמנו לפעילויות הקהילה ולצרכיה" (עמ' 44).
  2. ממד התוכן: ממד זה עוסק בפעילות הקשורה בידע התוכן ובהוראתו. הוא קשור בתפיסת המורים כמקצוענים בתחומם, ובפרט בשליטתם בתחום הדעת שהם מלמדים. עוד הוא מתמקד בלמידת התלמידים ובתוצאותיה, בקידום הבנה קולקטיבית בנושא הנדון, ברפלקציה ובהתבססות על עדויות ונתונים בעבודת הקהילה. לבסוף, ממד זה עוסק בהפיכת הפרקטיקה של המורים לפומבית, כדי לאפשר ניתוח של ייצוגים וחקר של הפרקטיקה.
  3. ממד הייצור: ממד זה מתאר את שיתוף הפעולה של המורים בקהילה כדי ליצור דבר מה חדש. שיתוף הפעולה מתבטא בשתי רמות: (א) פעולה משותפת (cooperation) – שיתוף פעולה שמטרתו להשיג מטרות נפרדות, שהן חלק ממטרה גדולה משותפת; (ב) עבודה שיתופית (collaboration) – עבודה למען מטרה משותפת, שבתוצר המתקבל ממנה אי אפשר להבחין באופן מובהק בין תרומותיהם של היחידים. תחת ממד זה יופיעו מאפיינים דוגמת שיתוף פעולה בין המורים, פיתוח הערכה מעצבת משותפת, איגום נתונים מהכיתות לניתוח, למידה קולקטיבית, מנהיגות מבוזרת – כך שכוח וסמכות מחולקים בקהילה, פעולות סינרגטיות ופיתוח רעיונות חדשים.
  4. הממד הרגשי-חברתי: ממד זה מתבטא בעיקר בתחושת השותפות (Partnership) של החברים בקהילה. זוהי תחושה פנימית של זהות ושייכות, שיוצרת את טשטוש הגבולות בין היחיד לקבוצה בתוצר, בחוויה, בהוויה ובתחושת שותפות הגורל. היבט נוסף של תחושה זו הוא קיומם של פתיחות, כבוד ואמון מלא בין המשתתפים.
  5. ממד המטא-קהילה: ממד זה בוחן את הקהילה כמהות וכישות כוללת, וכן כחלק ממערך של קהילות. ההיבט מרכזי מתייחס לאופן שבו ניהולה של הקהילה מקדם את מטרותיהם של חבריה ושל מוביליה.

במאמר הובאו דוגמאות לחמשת הממדים ובכל אחד מהם זוהו השפעות "פנימה": השפעות הקהילה על המורה; והשפעות "החוצה": השפעות המורים על הקהילה.

האיור המצורף מדגים את האופן בו באים לידי ביטוי ממדי העמיתיות:

לקריאה נוספת

1367
0

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

Fill out this field
Fill out this field
יש להזין אימייל תקין.
You need to agree with the terms to proceed

קרא גם:

תפריט