מאפייני קהילה מקצועית לומדת

  1. ראשי
  2. מאפייני קהילה מקצועית לומדת

תהליך ההסדרה של קהילות מורים מקצועיות לומדות דיסציפלינריות / בעלי תפקידים במערכת החינוך בישראל 

בשנים האחרונות קמו בישראל קהילות דיסציפלינריות אחדות. עקב ההכרה בתרומה ובחשיבות של קהילות מקצועיות לומדות כערוץ נוסף להתפתחות מקצועית של מורים…

קהילות מורים מקצועיות לומדות במערכת החינוך

מודל "קהילת מורים מקצועית לומדת" (להלן: קמ"ל) מעוגן בשתי הנחות עיקריות: האחת – הידע המקצועי נמצא בחוויות היום-יומיות של המורים, ולכן ניתן להבינו בצורה הטובה ביותר באמצעות רפלקציה ביקורתית משותפת עם אלה החולקים את אותה חוויה (Buysse, Sparkman, & Wesley, 2003).…
תפריט