הגשת בקשה לפתיחת קהילה מקצועית לומדת בשנה"ל תש"פ

 

קהילה מקצועית לומדת (קמ"ל) במערכת החינוך בישראל מתייחסת לקבוצת עובדי הוראה ממספר מוסדות חינוך הנפגשת באופן סדיר על מנת ללמוד ולחקור יחד את הפרקטיקה שלהם. המאפיין המשותף למשתתפים בקמ"ל הוא תחום תוכן או תפקיד ספציפי שבו עוסקים השותפים.

הקהילות באחריות יחידות המטה, אגף או מפמ"ר.

קהילה מקצועית לומדת תקבל הכרה ותגמול ממשרד החינוך בתנאי שהיא עומדת בתנאים הבאים:

1. מאפייני הקהילה
    מאפייני הקהילה מותאמים למאפיינים של קמ"ל שהוגדרו על ידי המשרד. מאפיינים אלה מופיעים במסמך מאפייני קהילות מורים מקצועיות לומדות בחינוך.

2. תנאי סף לפתיחת הקהילה
    הקהילה עומדת בתנאי הסף לפתיחת קמ"ל שהוגדרו על ידי המשרד. תנאי הסף מופיעים במסמך מודלים ותנאי סף להפעלת קהילות מורים מקצועיות לומדות

3. טופס בקשה
    המבקשים לפתוח קמ"ל יגישו בקשה על גבי טופס מתאים על פי ההנחיות הבאות (בלחיצה על שם הקובץ ניתן להוריד את הטופס המתאים):

לפתיחת תכנית חדשה

ימלאו טופס זה מגישי בקשה לפתיחת תכנית חדשה שלא הופעלה בשנת תשע"ט במסגרת משרד החינוך ושבה מספר קהילות (מודל הרשת/מניפה)
טופס בקשת פתיחת קהילה מקצועית לומדת דיסציפלינרית בתש"פ - תכנית חדשה

לפתיחת תכנית ממשיכה

ימלאו טופס זה מגישי בקשה לפתיחת תכנית שאושרה והתקיימה בשנת תשע"ט במסגרת משרד החינוך (מודל הרשת/מניפה)
טופס בקשת פתיחת קהילה מקצועית לומדת דיסציפלינרית בתש"פ- תכנית ממשיכה

לפתיחת קהילה ווירטואלית

ימלאו טופס זה מגישי בקשה לפתיחת קהילה מקצועית לומדת וירטואלית, גם אם הגישו בקשה שאושרה בשנת תשע"ט
טופס בקשת פתיחת קהילה מקצועית לומדת דיסציפלינרית בתש"פ- קהילה וירטואלית

לפתיחת קהילה בודדת

ימלאו טופס זה מגישי בקשה לפתיחת קהילה בודדת אשר אין לה גוף מלווה
טופס בקשת פתיחת קהילה מקצועית לומדת דיסציפלינרית בתש"פ- קהילה בודדת

 

הטופס יוגש על ידי מפמ"ר המקצוע/ מנהל/ת האגף או על ידי הגוף המלווה בתנאי שהמפמ"ר חתום על הטופס.


4. הגשת הבקשה
    את טופס הבקשה המלא מגישים למו"פ קהילות מקצועיות לומדות בכתובת:
    kehilot@macam.ac.il

 

לוח זמנים לשנה"ל תש"פ:

  • הגשת טופס בקשה לפתיחת הקהילה- עד סוף יוני 2019

  • אישורים יישלחו במהלך חודש יולי

  • בקשות שיתקבלו באיחור יידונו במהלך חודש אוגוסט 2019