קהילות מורים מו"ט חט"ב

קהילות מורים לומדות 
מדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים

 

תמונות מכנס קהילות לומדות במדע וטכנולוגיה בחט"ב (3 ביוני , 2018)
מצגת ליום הכנס

המחלקה להוראת המדעים מכון ויצמן למדע ד"ר זהבה שרץ