הרצאת אורח: פדגוגיה של חוסן

ראש מכללת חמדת הדרום, ד"ר חיים שקד, בהרצאה שניתנה במסגרת המו"פ של מכון מופ"ת ועוסקת בחוסן בלמידה מקוונת במצבי משבר.…
תיאוריה
לפרטים

רשמים מקהילת מורי המתמטיקה

איילת קריספין, מובילת קהילת מורי המתמטיקה במודיעין מתארת את התהליך שעברה הקהילה ומשתפת בעשרה טיפים להובלת קהילה משגשגת (מתוך: הגיע…
תיאוריה
לפרטים

תהליך ההסדרה של קהילות מורים מקצועיות לומדות דיסציפלינריות / בעלי תפקידים במערכת החינוך בישראל 

בשנים האחרונות קמו בישראל קהילות דיסציפלינריות אחדות. עקב ההכרה בתרומה ובחשיבות של קהילות מקצועיות לומדות כערוץ נוסף להתפתחות מקצועית של מורים…
תיאוריה
לפרטים

קהילות מורים מקצועיות לומדות במערכת החינוך

מודל "קהילת מורים מקצועית לומדת" (להלן: קמ"ל) מעוגן בשתי הנחות עיקריות: האחת – הידע המקצועי נמצא בחוויות היום-יומיות של המורים, ולכן ניתן להבינו בצורה הטובה ביותר באמצעות רפלקציה ביקורתית משותפת עם אלה החולקים את אותה חוויה (Buysse, Sparkman, & Wesley, 2003).…
תיאוריה
לפרטים
תפריט