קהילות מורים

בית מדרש יצירתי לתיאטרון

תחום התוכן:

אמנויות חמ"ד

מקום מפגש:

תיכון הרטמן בנים, ירושלים

שלב החינוך:

יסודיעל יסודי

קהילה רב תחומית באמנויות

תחום התוכן:

אמנויות חמ"ד

מקום מפגש:

אולפנת אוריה, גוש עציון

שלב החינוך:

יסודיעל יסודי

תפריט