אהבת את המאמר? ניתן לשתף אותו!

קהילות למידה מקצועיות (PLC) הן קבוצות של מורים העובדות בשיתוף פעולה כדי לשפר את הישגי התלמידים, באמצעות למידה שיתופית ותהליכי למידה מהוראה. יש קהילות למידה מסוגים שונים, הפועלות על פי מודלים שונים. ברוב הקהילות יש מנחה או מנחים. למנחה הקהילה יש תפקיד מרכזי וחשוב ביותר בבניית הקהילה, בשימורה ובהעצמתה (עיינו בחוברת מתווה להתפתחות מקצועית של מנחה קהילה מקצועית לומדת). עם זאת, חשוב לזכור שהצלחתה של קהילה מושתתת על מידת המעורבות והשותפות של חבריה. אי לכך, רצוי לשתף את חברי הקהילה בתהליכי הניהול שלה.

 מדוע זה חשוב?

חלוקת תפקידים בקהילה לומדת חשובה מכיוון שהיא עוזרת ליצור תחושת בעלות, מובילה לתקשורת טובה יותר, לפתרון בעיות יעיל יותר ולתחושת אחריות רבה יותר, ומגדילה את הסיכוי שכולם ישתתפו בתהליך ושכל הקולות יישמעו.

 מה נדרש מהמנחה?

כדי לאפשר חלוקת תפקידים ואחריות בין חברי הקהילה נדרש מהמנחה "לשחרר" תחומי אחריות, לתמוך בחברי הקהילה שלוקחים על עצמם תפקידים, ולסמוך עליהם שהם מבצעים אותם על הצד הטוב ביותר. למעשה מדובר במנהיגות מבוזרת של המנחה.

 מנהיגות מבוזרת וקהילות מקצועיות לומדות

מנהיגות מבוזרת (Distributed leadership) וקהילות למידה מקצועיות הן שני מושגים חשובים בתחום החינוך בשנים האחרונות. לשתי הגישות השפעה חיובית על למידת התלמידים ועל יעילות עבודתם של המורים, וככאלה הן נעשו פופולריות יותר ויותר במוסדות חינוך מסוגים שונים.

מנהיגות מבוזרת היא מודל של מנהיגות שבו הכוח והאחריות מחולקים בין חברי ארגון, במקום להיות מוחזקים על ידי אדם יחיד או קבוצה קטנה. גישה זו עומדת לעיתים קרובות בניגוד למודלים מסורתיים יותר של מנהיגות, שבהם מנהיג יחיד או קבוצה קטנה הם האמונים על תהליך קבלת ההחלטות. במודל של מנהיגות מבוזרת אחריות המנהיגות מחולקת בין כמה אנשים, והם פועלים יחד להשגת מטרות ויעדים משותפים.

לגישה זו של מנהיגות יש כמה יתרונות. אחד העיקריים שבהם הוא שהיא מאפשרת מידה רבה יותר של שיתוף פעולה וקבלת החלטות בתוך ארגון. כאשר המנהיגות מבוזרת, לאנשים בכל רמות הארגון יש הזדמנות לתרום את הרעיונות והמומחיות שלהם, מה שיכול להוביל לפתרונות יצירתיים יותר ולתוצאות טובות יותר. נוסף על כך, מנהיגות מבוזרת יכולה לעזור בבנייה של תרבות מגובשת ושיתופית יותר בתוך ארגון, מכיוון שאנשים נוטים להרגיש יותר מושקעים בהצלחת הקבוצה כאשר יש להם השפעה רבה יותר על אופן ניהולה.

הדוגלים במנהיגות מבוזרת מכירים בכך שמנהיגות כרוכה, למעשה, במנהיגים רבים שעובדים יחד. מנהיגות, לפי תפיסה זו, היא ההפך מהיררכיה, ומשמעותה שימוש בתפקיד לטובת כלל הקהילה, באמצעות לקיחת אחריות לתחום מסוים.

 תפקידים ותחומי אחריות בקהילה מקצועית לומדת

תחומי האחריות והתפקידים שיחולקו בין חברי הקהילה עשויים להשתנות מקהילה לקהילה. חשוב להתחיל בהחלטה על התפקידים ותחומי האחריות שיחולקו, ולקבוע אם ובאיזו תדירות חברי הקהילה ירצו להתחלף בתפקיד. חשוב מאוד שתהיה בהירות בעניין זה, ושכל חברי הקהילה ידעו מראש מה מצופה מהם. רצוי שכל משתתף יתרום לעבודת הקבוצה (כדי ליצור מחויבות, Commitment) וישפיע על הלמידה של הקבוצה (כדי ליצור תחושת אחריותיות, Accountability). ודאו מראש שחברי הקהילה מבינים את הקשר בין התפקיד שלהם לבין מטרות הקבוצה (לדוגמה: חשוב שמי שלוקח על עצמו אחריות להביא כיבוד יבין שיש לכך השפעה על תפקודה והצלחתה של הקהילה).

ונגר-טריינר וונגר-טריינר מזהים שבעה תפקידי מנהיגות המסייעים בפיתוח של יכולת הלמידה המשותפת בקהילה. כל אחד מהתפקידים מייצג תחום אחריות שונה שיש לשאת בו למען ובשם הקהילה כולה:

 1. מובילי אג'נדה (agenda activists)

מובילי האג'נדה הם האחראים לזיהוי הנושאים הרלוונטיים לקהילה ולהובלתם קדימה. עליהם להיות ערים לצרכים ולהזדמנויות ללמידה, לעקוב אחרי ההתפתחות של התהליכים ושל נושאי הלמידה בקהילה, לוודא שנושאים חשובים אינם "נופלים בין הכיסאות", וליזום פעילויות, דיונים ופרויקטים שיעזרו לקהילה להתקדם בלמידתה. הם שדוחפים את התהליך החקרני קדימה, מטילים ספק בהנחות יסוד, ומספקים משאבים רלוונטיים ללמידה. לאורך זמן הם יכולים גם לתכנן תהליכי למידה ארוכי טווח.

 1. שומרי הקהילה (community keepers)

שומרי הקהילה פעילים ביצירת המארג החברתי. הם האחראים לדינמיקה בקהילה ולהשפעתה על הלמידה. עליהם לחשוב על טבעה של הקהילה הנבנית, על מה שגורם לחבריה להתקבץ יחד, ועל מה שעלול להעיב על יכולתה להתפתח. עליהם להיות קשובים לקולות, לרצונות ולצרכים השונים, למידת ההשתתפות של חברי הקהילה וליחסי הכוחות ביניהם. עליהם לוודא כי בקהילה נשמר מקומם של החדשים, וגם זה של הוותיקים. הם מטפחים את האמון ואת מערכות היחסים, ובמקרה הצורך מתערבים כדי להשפיע על הדינמיקה.

 1. חברים ביקורתיים (critical friends)

החברים הביקורתיים משקפים את התהליך ומספקים חוות דעת עליו. הם שמים לב לתהליכים המתרחשים בקהילה, לאווירה הכללית, ואמונים על תהליכי המשוב. הם עוקבים אחר רמת המעורבות ואחר התגובה לפעילויות של החברים. תפקידם לקבל ממשתתפי הקהילה משוב ולשקף את הממצאים לשותפים.

 1. מתעדי הקהילה (social reporters)

מתעדי הקהילה יוצרים את הזיכרון המשותף. הם עוזרים ליצור את ההיסטוריה של הקהילה באמצעות תיעוד האירועים שהתרחשו, מנקודות המבט השונות של מגוון החברים. התיעוד מאפשר לחברים חדשים להשלים פערים, ומשמש לחברים ותיקים מקור להתייחסות בעת הצורך. סגנון התיעוד הוא בדרך כלל בלתי פורמלי, ונוסף לרשימת הערות יש בו עדויות, דעות, תמונות וצילומים.

 1. שליחי חוץ (external messengers)

שליחי החוץ מתווכים בין הקהילה לבין קהלים חיצוניים. אומנם המוקד בפעילותן של קהילות למידה הוא לרוב פנימי, אך חשוב לשים לב גם למסרים היוצאים מהקהילה אל קהלים חיצוניים. שליחי החוץ אחראים לזהות מי עשוי להתעניין בקהילה, אילו סוגי תוצרים או תקשורת יהיו בעלי ערך עבורם, וכיצד אפשר להציג להם בצורה הטובה ביותר את המסרים היוצאים מהקהילה. על שליחי החוץ לשים לב לתובנות, להצהרות או לתוצרים שאפשר לשתף בהם, ולעצב אותם כך שיתאימו לקהל החיצוני.

 1. מתווכים ארגוניים (organizational brokers)

המתווכים הארגוניים אחראים ליצירת קשרים עם בעלי עניין ארגוניים. רוב קהילות הלמידה מקיימות קשרי גומלין עם בעלי עניין שונים. המתווכים הארגוניים הם האחראים לקשר שבין הקהילה לבין בעלי עניין אלו. עליהם למצוא את הדרך לשלב בין האג'נדה של הקהילה, פעילותה ותוצריה לבין האסטרטגיה הארגונית הרחבה, ולהוביל לכך שהעבודה של הקהילה תתרום לאסטרטגיה זו. עליהם לשים לב לקשר של הקהילה עם הארגון, ולחפש דרכים לערב את בעלי העניין המתאימים בשיח בדבר היחסים שבין הקהילה לארגון.

 1. משקפי ערך (value detectives)

משקפי הערך הופכים את הערך הנוצר בקהילה לגלוי. למידה משותפת נועדה ליצור ערך עבור אנשים וארגונים כאחד, כך שהיא משפרת את היכולות האישיות ואת הביצועים. עם זאת, לא תמיד הערך הוא מוחשי, בעיקר למי שאינו חלק מהקהילה, והפיכתו לגלוי יכולה לתרום לכל הנוגעים בדבר. לחברי הקהילה הערך הגלוי נותן השראה והבנה מעמיקה, למובילים הוא מאפשר לזהות אילו פעילויות הן הפרודוקטיביות ביותר, ולבעלי עניין חיצוניים הוא עוזר להבין מהי התועלת בצידה של ההשקעה הכרוכה בקיום הקהילה. משקפי הערך הם אלו המזהים את הערכים והופכים אותם לגלויים לעין באמצעות עדויות מסיפורים אישיים וקבוצתיים, הערכה ומדידה. עליהם לפתח תבחינים, לבחור בסיפורים רלוונטיים ולתכנן שיטות לאיסוף נתונים.

 תחומי אחריות אפשריים נוספים

להלן רעיונות לעוד תפקידים ותחומי אחריות שאפשר לחלק בין חברי הקהילה. אפשר, כמובן, ליצור תפקידים נוספים:

שומר הזמן: שומר הזמן בודק בתחילת המפגש את סדר היום ויכול לבקש מהמנחים או מחברי הקהילה לקבוע זמנים משוערים לפעילויות השונות. זכרו שזמנים אלו הם מטרות, לא חוקים. אם חלק מהפגישה נמשך זמן רב יותר מן המתוכנן, שומר הזמן יתריע בפני הקבוצה ויברר אם החברים רוצים להמשיך או להתקדם לפריט הבא. תפקיד זה יכול להיות רכיב חיוני שעוזר לקבוצה לעמוד בהתחייבויותיה. שומר הזמן מוודא שהפגישה מתחילה ונגמרת בזמן, ושהיא מתקדמת.

שומר הידע: בקהילות נוצר ידע. הרבה ידע. כדי שניתן יהיה לעקוב אחר התהליכים המתקיימים בקהילה ולהשתמש בתוצרים, חשוב שהתיעוד והחומרים יישמרו בצורה מסודרת. קהילות רבות כיום משתמשות בפלטפורמות דיגיטליות שונות (Moodle, Google drive, Wakelet ועוד). שומר הידע אחראי לאסוף את החומרים, לארגן ולתייק אותם כך שיהיו נגישים.

שומר הנורמות הקהילתיות: כל חברי הקהילה אחראים לשמירת הנורמות. שומר הנורמות מזכיר לקבוצה את הנורמות מעת לעת, בודק אם יש נורמות שצריך לדייק, להוסיף או לשנות, ועוזר לקבוצה לבחון את מידת עמידתה בנורמות.

אחראי גסטרונומיה: מפגש בלי אוכל? לא בבית ספרנו! (או בקהילתנו). האחראי הגסטרונומי דואג לכך שבכל מפגש יהיה כיבוד מתאים, על פי צורכיהם של חברי הקהילה.

אחראי טכנולוגיה: לתפקיד זה חשיבות רבה הן בפגישות פא"פ הן בפגישות מקוונות. אחראי הטכנולוגיה דואג לפלטפורמה דיגיטלית לקהילה, לפלטפורמה למפגש הסינכרוני (כגון zoom), לעזרים הטכנולוגיים הנדרשים לפעילויות השונות (מקרן, מצלמה וכדומה), ואף עשוי לעזור באיתור אפליקציות מתאימות לביצוע משימותיה של הקהילה.

אחראי צ'ק אין: בקהילות רבות נהוג להתחיל את המפגש בפעילות קצרה שיוצרת אווירה טובה והיכרות בין חברי הקהילה. אחראי הצ'ק אין אמון על רצועת זמן זו. הוא יכול לגייס לקראת כל מפגש משתתף מקרב חברי הקהילה שברצונו לבצע את הצ'ק אין, או לבצע את הפעילות בעצמו (רעיונות לפעילויות צ'ק אין – בקישור זה).

אחראי צ'ק אאוט: בדומה לפעילות הצ'ק אין, קהילות רבות נוהגות לסיים את המפגש בפעילות המסכמת את מה שנעשה במפגש באותו יום, נותנת הזדמנות למתן משוב לפעילויות השונות ומאפשרת "מבט קדימה" לעבר המפגש הבא. האחראי דואג לפעילות המסכמת.

טיפ למנחה קהילה

בבואך לדון בחלוקת תפקידים בקהילה כדאי לשאול את עצמך ואת חברי הקהילה:

 • אילו תפקידים ותחומי אחריות נחוצים בקהילה שלנו?
 • האם האפיון של כל אחד מהתפקידים מוגדר וברור? מה חסר? מה כדאי לשנות?
 • באילו תפקידים חברי הקהילה יכולים לשאת?
 • האם בעלי התפקידים יהיו קבועים, או שמא הם יתחלפו מעת לעת?
 • אילו תפקידים הכרחיים לשם הפעילות התקינה של הקהילה, ואילו תפקידים רצויים?

לקריאה נוספת

כרמי, ט. (2020) מנהיגות – לא למובילים בלבד . אתר השקפה. אשר מבוסס על:

Wenger–Trainer, E., & Wenger-Trainer, B. (2013). Leadership groups distributed leadership in social learning.

 

1552
0

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

Fill out this field
Fill out this field
יש להזין אימייל תקין.
You need to agree with the terms to proceed

קרא גם:

תפריט