קישור לשאלון למשתתף בקהילה

מו"פ קהילות מקצועיות לומדות עורך מידי שנה מחקר במטרה ללמוד לעומק על הנעשה בקהילות ועל ההשפעה של ההשתתפות בקהילה על השטח.

נודה באם תקדישו מספר דקות לענות על השאלון בקישור הבא:

שאלון למורה שמשתתף/ת בקהילה מקצועית לומדת – תשע"ח