אהבת את המאמר? ניתן לשתף אותו!

הציגו את הקהילה שלכם

קהילה שהיא גם בית וגם בית ספר קהילות רכזי ורכזות הערכה בית ספריים

הקהילה שלנו מורכבת מקהילת מלוות לרכזי.ות הערכה, וכן מ-13 קהילות רכזי.ות הערכה אזוריות הכוללות קהילות מחוזיות, קהילת מנחות, קהילת רכזי.ות הערכה בבתי ספר על-יסודיים וקהילת רכזי.ות הערכה בבתי ספר בחינוך המיוחד. קהילת מלוות רכזי.ות ההערכה כוללת את צוות מנחות הקהילות, והלמידה וההתנסות בקהילה זו מועברות ומיושמות בקהילות השונות של רכזי.ות ההערכה. מודל ההנחיה שהקהילות פועלות לפיו הוא שתי מנחות לכל קהילה, מפגשי למידה וליווי אישי.

רכזי.ות הערכה בית ספריים.ות הם.ן מורים.ות שהשלימו הכשרה ייעודית במדידה ובהערכה בחינוך. קהילות הלמידה מספקות לרכזים.ות מסגרת להמשך הלמידה, ההתמקצעות וההתעדכנות בתחום ההערכה והמדידה, ולצידן הזדמנויות להתייעצות עם עמיתים.ות באשר לאתגרים ולמהלכי הערכה שהם.ן מובילים.ות בבתי הספר. הקהילות מחזקות את היכולת של רכזי.ות הערכה ליישם בבית ספרם/ן את תהליכי ההערכה שנידונו בקהילה, ולחזור לקהילה לדיון בתהליך, בתוצרים ובתובנות – לשם למידה ושיפור. למעשה, הקהילה מאפשרת לרכז.ת להיות חלק ממעגל למידה מקביל למעגל הלמידה שאפשר להוביל עם צוות המורים/ות בבית הספר, והיא מהווה דיגום (Modeling) לתהליכי פיתוח מקצועי של הצוותים בבתי הספר.

קהילות רכזי.ות הערכה נפתחות בכל שנה מחדש, וההשתתפות בהן וולונטרית: יש בהן רכזים.ות המשתתפים.ות בקהילה שנים אחדות ברציפות, ויש הבוחרים.ות להשתתף מדי פעם. מסיבה זו בכל שנה מתקיים תהליך מחודש של בניית הקהילות וביסוס האמון בקרב המשתתפים.ות. הקהילה מזמנת למידה מתמדת, ותמיד תוכל.י לפגוש רכזים.ות שלא הכרת בשנה הקודמת.

מה מייחד אותנו?

רכזי ורכזות ההערכה המשתתפים.ות בקהילות הם.ן מורים ומורות, שנוסף על תפקידי ההוראה ממלאים.ות תפקיד רכז.ת הערכה בבית ספרם.ן. מסלול ההכשרה של פרחי הוראה אינו כולל ידע רב בהערכה ובמדידה בחינוך, ולכן מורים.ות אלה השלימו מסלול הכשרה ייעודי המתמקד בהעמקת הידע בנוגע לתפיסות הערכה, למטרותיה, לשיטות ולכלי הערכה מסוגים שונים ולצרכים שונים. הקהילות מספקות הזדמנות להמשך למידה ולהתמקצעות בתחום ההערכה, ולכן עיקרון מרכזי מנחה בשיח בקהילות הוא שאילת שאלות המזמנות הסתכלות מחודשת על הסיטואציה וחשיבה רפלקטיבית. תוכני הקהילה כוללים מתווה של תכנים משותפים לכלל הקהילות, ובצידו מתן מענה לצרכים ייחודיים שהמשתתפים.ות מעלים.ות.

תחום ההדרכה בראמ"ה פועל בדומה לאופן פעולתו של מפקח מרכז (מפמ"ר) בתחומי הדעת. אנחנו עובדות עם הרכזים.ות, הם עובדים עם המורים.ות, ואלו עובדים.ות עם התלמידים.ות. זאת בניגוד לקהילות אחרות, שבהן מורי/ות הקהילה עובדים ישירות עם התלמידים.ות. מאפיין זה מאפשר לנו להשפיע בשלוש רמות: על רכזי.ות ההערכה, על המורים.ות ועל התלמידים.ות.

אירוע משמעותי שאירע במפגשים שלנו השנה

זה 11 שנים שאנו מקיימות בכל שנה יום עיון ארצי, ובו רכזי.ות ההערכה מציגים.ות תהליכים שהובילו בבית ספרם.ן. השנה, בשל המעבר ללמידה מרחוק, המורכבות הכרוכה במצב זה והשפעתו על התפקיד של רכז.ת ההערכה הבית-ספרי.ת, התחלנו לקיים מפגשים חודשיים הפתוחים לכלל רכזי.ות ההערכה.

במפגשים החודשיים הללו רכזי.ות הערכה המשתתפים.ות בקהילות מציגים.ות תהליכים שהם.ן מיישמים.ות בבית הספר. המפגש החודשי מאפשר ליותר רכזי ורכזות הערכה להציג תהליכים שהם.ן מובילים.ות – ולא רק פעם בשנה. זאת ועוד, המפגשים החודשיים יצרו חיבור בין כל הקהילות והרכזים.ות שאינם.ן משתתפים.ות בקהילה, וגיבשו אותם לקהילה אחת גדולה ומורחבת (קהילה ארצית).

בימי שגרה, כל קהילה קיימה מפגשים רק עם החברים.ות באזור מגוריה. השנה, מאחר שכל הקהילות נפגשו באופן מקוון, נפרצה המגבלה הגיאוגרפית, ונוצרו מפגשים משותפים לרכזי.ות הערכה מאזורים שונים בארץ. כך למשל התקיים מפגש בין קהילת רכזי.ות הערכה במזרח ירושלים לבין רכזי.ות הערכה מאזור מרכז פסג"ה באקה אל גרבייה. קהילת רכזי.ות הערכה במחוז מרכז נפגשה עם קהילת רכזי.ות הערכה במחוז צפון, קהילת רכזי.ות הערכה בבתי ספר על-יסודיים כללה מורים ומורות מכל רחבי הארץ, ועוד.

מתודה/כלי שעשינו בהם שימוש מוצלח השנה

חקר הפרקטיקה והיוועצות עמיתים

הקהילות הן מסגרת שבה הרכז.ת חש.ה בטוח לתאר את האתגר שהוא.היא מתמודד.ת עימו.ה, ולקבל מגוון נקודות מבט מרכזי.ות הערכה אחרים.ות. הקשר והתמיכה נמשכים מעבר לשעות המפגש בקהילות עצמן, ומחזקים את הקשרים בין חברי/ות הקהילה. הצורך הבוער במתן מענים מותאמים להערכת הלמידה של התלמידים.ות הוביל גם לכך שרבים.ות מהרכזים.ות שיתפו בקהילות בתהליכים שהם.ן מובילים בבית ספרם.ן מתוך רצון לקבל הערות והארות מהעמיתים.ות והמנחות בקהילתם, והתחזקה האווירה של האמון והפתיחות לשתף ולהיוועץ.

מתודת כרטיס כניסה וכרטיס יציאה לצורכי הערכה

הערכת הלמידה ככלל, ורכזי.ות הערכה בפרט, קיבלו בשנה האחרונה במה נרחבת בבתי הספר, והובילו מגוון מהלכים להטמעת תרבות הערכה בית-ספרית ולשימוש בכלי הערכה בלמידה מרחוק. כך למשל, בכל הקהילות התוודענו לכלי הערכה המשלבים כלים דיגיטליים, התנסינו בהם וניתחנו מידע שהתקבל מן השימוש בהם. כרטיסי כניסה/יציאה הם פרקטיקת הוראה מוכרת (ראו פירוט באתר "פרקטיקות הוראה איכותיות"). כמענה לצורך בהערכה קצרה, מהירה וממוקדת אספנו במהלך השנה מרכזי.ות הערכה מגוון דוגמאות של כרטיסי כניסה/יציאה שסייעו להם.ן לקבל מידע על השיעור ולתעד מענים אלו לאורך תקופה.

מסר לקהילות מקצועיות לומדות אחרות

מגוון ולמידה שיתופית

ההשתתפות בקהילות היא המשך ישיר להכשרה במוסדות האקדמיים. הקהילות מורכבות מרכזים.ות ותיקים.ות וחדשים.ות, והוותיקים.ות מועצמים.ות בתוך הקהילה ומקבלים במה להדגים את עשייתם לחדשים.ות. בקהילות משתתפים.ות רכזים.ות מבתי ספר יסודיים ועל-יסודיים וגם מכמה מגזרים, כך שכל חבר.ה בקהילה מסייע.ת לרכז.ת החדש.ה למצב ולבנות את תפקידו.ה בבית הספר.

"חבר ביקורתי" (Critical Friend)

כלל המשתתפים.ות בקהילות הם.ן בעלי.ות ידע מקצועי בהערכה ובמדידה, וככאלה הם.ן יכולים.ות לשמש "חבר ביקורתי" לעמיתים.ות, וזאת במסגרת שיח המשלב שאילת שאלות, אתגור הלמידה העצמית, תמיכה ורצון מתמיד לשיפור.

"הגעת לקהילה – הגעת הביתה"

מפגשי הקהילה מתנהלים באופן דומה למפגש ידידותי וחם של חברים.ות או עמיתים.ות לעבודה, תוך הקשבה מרבית לסוגיות ולאתגרים המעסיקים את הרכזים.ות. המשתתפים.ות בקהילה מרגישים.ות שהגיעו "הביתה", ושהם.ן יכולים.ות לשתף בלי חשש בצרכים ובאתגרים הטרידים אותם.ן.

775
0

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Fill out this field
Fill out this field
יש להזין אימייל תקין.
You need to agree with the terms to proceed

קרא גם:

תפריט