פורום מחקר

פורום מחקר- קהילות מקצועיות לומדות

מטרות הפורום:

הפורום נועד לקדם שיח ולמידה משותפים בקרב אקדמאיים ואנשי שדה שעוסקים, או מעונינים לעסוק במחקר בתחום קהילות מקצועיות לומדות דיסציפלינריות. במסגרת הפורום נוצרות שותפויות לצורך קידום מחקר, מכירים מחקרים חדשים שנעשים בארץ ובעולם ומפתחים יחד כלי מחקר ייחודים.

תכנית כללית של הפורום לשנה"ל תשע"ח:

פורום זה ייפגש ארבע פעמים במהלך שנת הלימודים תשע"ח ותעסוק בנושאים הבאים:

  • היכרות עם מחקרים שעוסקים בדמות מוביל הקהילה
  • היכרות עם מחקרים שעוסקים במאפייני קהילה מקצועית לומדת מבוססת דיסציפלינה
  • פיתוח כלי מחקר בנושא "מקדמים ומעכבים של קהילה" וביצוע מחקר בנושא זה
  • ניתוח ממצאי מחקר שנעשה על ידי המו"פ בנושא השפעת ההשתתפות בקהילה מקצועית לומדת על פרקטיקה ועמדות של מורים
  • שיתופי פעולה אפשריים בין מוסדיים לקיום מחקר בתחום קהילות מקצועיות לומדות

 

  • מפגש ראשון 06.11.2017

נושא המפגש –  תכנית המחקר של מו"פ קהילות דיסציפלינאריות במכון מופ"ת 

פרוטוקול מפגש ראשון – פורום מחקר

  •  מפגש שני 15.01.2018

נושא המפגש – גורמים מקדמים ומעכבים של פעילות קהילה מקצועית לומדת בתחומי הדעת השונים וקידום המחקר על דמות מוביל הקהילה

פרוטוקול מפגש שני – פורום מחקר

  • מפגש שלישי 19.02.2018

נושא המפגש – מודל הקהילה הוירטואלית שנפתח השנה במכון מופת

פרוטוקול מפגש שלישי – פורום מחקר

  • מפגש רביעי 07.05.2018

נושא המפגש – פרופיל המורים המובילים ונושא תחושת קהילתיות וחשיבותה בהתפתחות קהילת מורים לומדת

קישור לפרוטוקול