פורום מובילי מובילים

פורום מובילי קהילות מקצועיות לומדות

מטרת הפורום:

פורום זה נועד לנציגים של הגופים המובילים ו/או המפמ"רים הדיסציפלינריים העוסקים בפיתוח קהילות מקצועיות לומדות דיסציפלינריות. מטרת הפורום היא לשתף באתגרים ובהצלחות  בפיתוח קהילה מקצועית לומדת בכדי לקדם את תהליך ההסדרה ולהעצים את הידע של השותפים בפיתוח הקהילות.

תכנית כללית של הפורום לשנה"ל תש"פ:

בשנת הלימודים תש"פ הפורום יפגש שבע פעמים ויעסוק בנושאים הבאים:

  • היכרות עם מטרות ותהליך מהלך ההסדרה של קהילות מקצועיות לומדות בישראל.
  • אתגרים בפיתוח וקיום של קהילה
  • הסדרה נדרשת בכדי לפתח ולקיים קהילה לאורך זמן
  • דמות מוביל הקהילה: אפיון, הסדרה וקרדיטציה
  • היכרות עם כלים ומתודות העומדים לרשות הקהילה: מתווי שיח, "וידקטיק", כלים נוספים לניתוח ייצוגי הוראה.
  • מענה לאתגרים שוטפים בהפעלת קהילה מקצועית לומדת