על אודות

  • המודל של "קהילת מורים מקצועית לומדת" צמח והתפתח במערכות חינוך בכל רחבי העולם בצורות ובדרכים שונות בד בבד, ולעיתים כאלטרנטיבה להשתלמויות המורים המסורתיות. 
  • במדינת ישראל אופן זה של פיתוח מקצועי של מורים דיסציפלינריים התחיל, לרוב, כיוזמה של מורים ו/או של האקדמיה ותוקצב עד לאחרונה על ידי עמותות והמגזר השלישי.
    בשנת 2016 הוקמה במכון מופ"ת יחידת מו"פ קהילות מורים מקצועיות בניהולה של ד"ר טלי ברגלס-שפירא. 
  • מבין תפקידיו של המו"פ: הסדרה של קהילות דיסציפלינריות במערכת החינוך בישראל, ניהול פורומים לבעלי עניין במחקר ובהסדרה של הקהילות, עריכת מחקר רחב היקף לבחינת ההשפעה של הקהילות על השותפים בהן, ארגון ימי עיון וכנסים בנושא קהילות מורים, ניהול ושיתוף ידע ועוד.
  • תהליך ההסדרה של הקהילות החל בקיץ 2017 וכלל אפיון של קהילות מקצועיות לומדות במערכת החינוך, הגדרת מודלים להפעלת הקהילות, גיוס גופים אקדמיים מלווים לקהילות והגדרת נוהל לפתיחת קהילה. תהליך זה הוא עדיין בשלבים התחלתיים. 
  • המו"פ שם לו למטרה להמשיך את התהליך, לתמוך בקהילות הקיימות וללוות את הקמתן של קהילות חדשות.