המחקר בחן את פעילותם של רכזי ביולוגיה מתיכונים שונים בישראל, החברים בקהילה מקצועית לומדת וירטואלית (VPLC) בזמן המעבר ללמידה דיגיטלית בתקופת הקורונה. החוקרות ביקשו לבחון כיצד ההחלטות שקיבלו הרכזים בזמן זה משקפות את מימדי זהותם המקצועית ומה היתה תרומת הקהילה המקצועית לתהליך קבלת החלטותיהם. המחקר נערך במתודולוגיה איכותנית וממצאיו מבוססים על 17 ראיונות עומק שנערכו עם הרכזים. הממצאים מראים כי קיים ביטוי למימדי הזהות המקצועית בהחלטות הרכזים וכי לחברות בקהילה היתה השפעה על החלטות אלו.

שרירא, א., ציבולסקי, ד., ואיפסן, כ. (2022) מוקדי ההחלטות של רכזי ביולוגיה המשתתפים בקהילה וירטואלית מקצועית לומדת, בתחילת משבר הקורונה כבבואה של זהותם המקצועית. בתוך: ספר הכנס השבעה-עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס: האדם הלומד בעידן הדיגיטלי י' עשת-אלקלעי, א' בלאו, נ' גרי, א' כספי, ת' לוטרמן, י' סידי, י' קלמן (עורכים), האוניברסיטה הפתוחה

זהות מקצועית של מורים ומורות

לזהות המקצועית של מורים תפקיד מרכזי בגיבוש החלטות, בנתינת משמעות ובעיצוב שיטות הוראה. הגדרת הזהות המקצועית מוצגת באופנים שונים בספרות הכוללים התייחסות לאופי החברתי, לריבוי הזהות ולהתפתחות עם הזמן. המחקר נשען על תפיסתם של Vermunt & Verloop, Beijaard (2000) לגבי זהות מקצועית, הטוענים שלזהות השפעה על השיפוט, קבלת החלטות מקצועיות ועל תחושת המסוגלות העצמית.

המימדים בזהות מקצועית מוגדרים כתפיסות עצמיות של מורים על אודות עצמם ומקצוע ההוראה ואשר המתעצבות לאורך זמן בהקשר המקצועי (Muchnik-Rozanov & Tsybulsky, 2019; Rozanov-Muchnik & Tsybulsky 2021 – Under review).

שאלות המחקר:

  1. אילו ממדים בזהות המקצועית של רכזי ביולוגיה המשתתפים בקהילת VPLC באים לידי ביטוי בתהליכי קבלת ההחלטות שלהם?
  2. באיזה אופן תופשים רכזי הביולוגיה את תרומת הקהילה המקצועית לתהליך קבלת ההחלטות שלהם?

הגדרת מימדי הזהות המקצועית של הרכזים בהקשר המחקר:

מימדי הזהות המקצועית
ההקשר המחקרי
1
מודעות עצמית
מודעות הרכזים לרגשות, למחשבות ולצרכים שלהם בתקופת ההסגר והלמידה מרחוק ועם החזרה לבית הספר.
2
ביטחון עצמי
תחושות הרכזים ביחס ליכולתם להתנהל במסגרת הלמידה מרחוק ובתקופת החזרה ההדרגתית לשגרה.
3
אוטונומיה
תחושת העצמאות והמחשבה של הרכזים לקבל החלטות ולקחת אחריות על תהליכי למידה והוראה מבלי להיות תלויים באחרים.
4
 תחושת שייכות
תחושת השייכות של הרכזים למערכת בית הספר ולקהילה המקצועית הלומדת וכתוצאה מכך הם יכולים לתרום ולהיתרם משיתוף הידע המקצועי והתמיכה החברתית.
5
פעלנות (Agency)
מתייחס לתחושת הרכזים כסוכני שינוי במערכת החינוך. מימד זה כולל גם גילוי מנהיגות והובלת צוות.

ממצאים

מודעות עצמית: מתוך הראיונות עולה כי הרכזים מודעים לסיטואציה המורכבת בה הם נמצאים וכי מבינים מהם הצרכים והתנאים המתאימים לקבלת החלטות והתמודדות עם המשבר.

ביטחון עצמי: נמצאה שונות בין הרכזים בתחושת היכולת העצמית שלהם להתנהל בתקופה זו אשר דרשה שימוש אינטנסיבי בכלים דיגיטליים והסבת הפדגוגיה ללמידה והוראה מרחוק. יחד עם זאת מאחר והרכזים השתתפו בקהילת רכזי הביולוגיה אשר עסקה בין השאר בהתאמת הפדגוגיה לעידן הדיגיטלי, נראה כי רובן הפגינו הכרה ביכולתן לבצע את המשימות.

אוטונומיה: הרכזים דיווחו על מגוון תחושות באוטונומיה שלהם לקבל החלטות. מצד אחד הרגישו כי הנהלה תומכת ומאפשרת חופש בקבלת החלטות צוותיות. מצד שני מאפייני התקופה שכללו הנחיות רבות פגעו בתחושת האוטונומיה.

תחושת שייכות: רכזים תיארו החלטות רבות בהן ניתן לראות כי הרגישו שייכות לבית הספר שבאה לידי ביטוי בהבנה שהם חלק מארגון ובעשייה להשגת מטרות משותפות.

פעלנות: הרכזים הרגישו במחויבות ובאחריות לתמיכה מקצועית בצוות המורים ולכלל בית הספר. הרכזים הציגו לרוב שליטה בשיטות ובכלים. בפעולתוהם ניכר היה כי ראו עצמם כסוכני שינוי בבית ספרם, תוך גילוי מנהיגות והובלת הצוות.

לפוסט מצורפים המאמר המלא ומצגת המחקר.

לקריאה נוספת

1285
0

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

Fill out this field
Fill out this field
יש להזין אימייל תקין.
You need to agree with the terms to proceed

קרא גם:

תפריט