הטקסט המצורף הינו תקציר של המאמר
"The Ties That Bind: How Social Capital Is Forged and Forfeited in Teacher Communities".
תקצור המאמר נעשה על ידי לשכת המדען הראשי של משרד החינוך (קפלן, ר., בוברובסקי, ע.) והופץ ב-11.1.2022 כחלק מ"סקירת המחקר היומית" שהם מפיצים.
Bridwell-Mitchell, E. N., & Cooc, N. (2016). The ties that bind: How social capital is forged and forfeited in teacher communities. Educational Researcher45(1), 7-17.
מחקרים מראים כי שיפור בהישגי בית ספר קשור בין היתר בצבירת הון חברתי של מורים. קהילות מורים הן מקור מרכזי להון החברתי של המורים. הגורם המרכזי שמחזק קהילות מורים הוא הקשרים הבלתי פורמליים המתקיימים בין חברי הצוות החינוכי. הון חברתי, כמקור ישיר ועקיף למשאבים קוגניטיביים, חברתיים וחומריים, מעצים את ההתקדמות הבית ספרית (school improvement).
מחקרים מצאו כי קשרים בין מורים יכולים לאפשר ולקדם למידת עמיתים, שינויים בסדירויות, שיתוף במקורות, הגברת המחויבות של המורים לתלמידים והישגים לימודיים מוגברים. קהילות מורים הן מקור מרכזי ליצירה, צבירה ושימור של הון חברתי של המורים, וכן, לעיתים, לאובדנו. עד כה נחקרו שני מרכיבים מרכזיים ביצירת קהילות מורים: קשרים ארגוניים ממוסדים ותכונות אישיות של מורים. המחקר הנוכחי בחן עד כמה הקשרים הבלתי פורמליים משפיעים על התמשכות ותדירות הקשרים בקהילות המורים, ומשווה בין גורמים אלו.
המחקר מבוסס על שאלונים שניתנו למורים בארבעה בתי ספר ציבוריים יסודיים בארה"ב המכילים מגוון מייצג של אוכלוסיות ו הישגים, בין 2005 ל-2007. שניים מבתי הספר הציגו הישגים לימודיים נמוכים והיו נתונים ללחץ לאחריותיות (Accountability) של מורים לעמידה ביעדים לימודיים. בית ספר אחד הציג הישגים לימודיים אופייניים, ומידת הלחץ על אחריותיות אישית שהופעל בו על מורים היה ממוצע לאזור. בית הספר הרביעי הראה הישגים גבוהים ומורים לא חויבו בו בעמידה ביעדים לימודיים אישיים. המורים ענו על שאלונים תקופתיים לאורך תקופת המחקר שבחנו מספר קטגוריות: תכונות אישיות שלהם (גיל, מגדר, אתניות, ותק, תפקיד, תחום הלימוד); קשרים בלתי פורמליים (תדירות של שיחות מקצועיות וחברתיות עם מורים אחרים); הקשרים מוסדיים (שכבות, נושאי לימוד).
כפי שמחקרים אחרים מראים, הומוגניות בגיל והומוגניות תרבותית העצימו את יצירתן של קהילות מורים. נרשמה תרומה גם להיבטים מוסדיים כגון צוותי שכבה וצוותים לפי נושאי לימוד. החידוש במחקר הנוכחי נעוץ בכך שהבחירה של מורים לקיים קשרים בלתי פורמליים עם עמיתיהם משפיעה במידה גבוהה הרבה יותר מכל גורם אחר על לכידות קהילת המורים. ראוי, לדברי החוקרות, להשקיע מאמץ בחיזוק ויצירה של קשרים הדדיים בין מורים, וחיזוק קשרים קיימים.
חשש מהתקבעות והתחזקות של תתי קבוצות בתוך כלל מורי בית הספר יכול להיפתר, לדעת החוקרות, על ידי יצירת פרויקטים נקודתיים, צוותי עבודה רוחביים ואף כינוסים אקראיים שיאפשרו למורים להיחשף באופן בלתי פורמלי למורים נוספים. מנחים ברמה האזורית יכולים להפגיש בין מורים מבתי ספר שונים באופנים קבועים יותר או פחות ובכך לסייע ליצור הרחבה של ההקשרים הבלתי פורמליים בקהילות המורים האזוריות.

לקריאה נוספת

2582
0

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

Fill out this field
Fill out this field
יש להזין אימייל תקין.
You need to agree with the terms to proceed

קרא גם:

תפריט