הגשת בקשה לפתיחת קהילה מקצועית לומדת בשנה"ל תשע"ט

בקיץ של 2017 החל תהליך ההסדרה של קהילות מקצועיות לומדות במשרד החינוך. במסגרת ההסדרה נוסחו המאפיינים של קהילות מקצועיות לומדות דיסציפלינריות במערכת החינוך והוגדרו מספר מודלים להפעלתם.

הנחיות לפתיחת קהילה מקצועית לומדת שתקבל הכרה ותמיכה על ידי משרד החינוך:

  1. קבלת הסכמה של מפמ"ר המקצוע לפתיחת הקהילה 
  2. מילוי טופס לפתיחת קהילה מקצועית לומדת דיסציפלינרית (תשע"ט)
  3. שליחת הטופס לכתובת: kehilot@macam.ac.il
  4. לאחר קבלת אישור לפתיחת הקהילה יש צורך לפתוח יומן השתלמות- הנחיות מפורטות יישלחו יחד עם אישור הקהילה

  

לוח זמנים לשנה"ל תשע"ט:

  • הגשת טופס בקשה לפתיחת הקהילה- עד סוף יוני 2018

  • אישורים יישלחו עד ה 15-7-2018

  • בקשות שיתקבלו באיחור יידונו במהלך חודש אוגוסט 2018