קהילת מובילי קהילות

קהילת מובילי קהילות במכון מופ"ת תשע"ח

  • קהילת מובילי הקהילות הוקמה בתחילת שנת הלימודים הנוכחית (תשע"ח) במכון מופ"ת במטרה להכשיר מובילי מובילים של קהילות דיסציפלינריות.

  • משתתפי הקהילה מגיעים ממקצועות מגוונים ועוסקים בהוראת הפסיכולוגיה, מדעי הסביבה, עתודה מדעית טכנולוגית, עברית, היסטוריה, והוראת מחוננים.

  • הקהילה נפגשת אחת לשלושה שבועות במכון מופ"ת.

  • מנחות הקהילה הן ד"ר ענבל פלש גוילי וד"ר טלי ברגלס שפירא. קהילה זו ייחודית בכך שחברי הקהילה מובילים קהילות דיסציפלינריות בעוד הקהילה היא רב-תחומית ואינה מתמקדת בדיסציפלינה מסויימת.
  • במסגרת מפגשי הקהילה עסקנו בלמידה של תכנים הקשורים ללמידה בהיבט חוצה דיסציפלינות כגון: מוטיבציה בחינוך ו-ויסות עצמי בלמידה. בנוסף, התמקדנו בכלים ובמיומנויות הקשורות לתכנון והערכה של מפגשי קהילה מקצועית לומדת.
  • משתתפי הקהילה אשר הובילו קהילות בשנת הלימודים הנוכחית, שיתפו את הקהילה בדילמות, באתגרים ובהצלחות שלהם כמובילי קהילה. היה מרתק לשמוע על מסע הקמת קהילה מקצועית לומדת דיסציפלינרית ולעקוב אחר התפתחות הקהילות שהובילו חברי הקהילה.
  • קהילה זו תמשיך בפעילותה בשנה"ל תש"פ.
  • למידע נוסף ולהרשמה לקהילה ניתן לפנות ל ד"ר טלי ברגלס שפירא |  talishapiro@macam.ac.il

ממפגשי הקהילה במכון מופ"ת: