פורום מובילי מובילים

פורום מובילי קהילות מקצועיות לומדות

מטרת הפורום:

פורום זה נועד לנציגים של הגופים המובילים ו/או המפמ"רים הדיסציפלינריים העוסקים בפיתוח קהילות מקצועיות לומדות דיסציפלינריות. מטרת הפורום היא לשתף באתגרים ובהצלחות  בפיתוח קהילה מקצועית לומדת בכדי לקדם את תהליך ההסדרה ולהעצים את הידע של השותפים בפיתוח הקהילות.

תכנית כללית של הפורום לשנה"ל תשע"ח:

בשנת הלימודים תשע"ח הפורום יפגש חמש פעמים ויעסוק בנושאים הבאים:

  • היכרות עם מטרות ותהליך מהלך ההסדרה של קהילות מקצועיות לומדות בישראל.
  • אתגרים בפיתוח וקיום של קהילה
  • הסדרה נדרשת בכדי לפתח ולקיים קהילה לאורך זמן
  • דמות מוביל הקהילה: אפיון, הסדרה וקרדיטציה
  • היכרות עם כלים ומתודות העומדים לרשות הקהילה: מתווי שיח, "וידקטיק", כלים נוספים לניתוח ייצוגי הוראה.
  • מענה לאתגרים שוטפים בהפעלת קהילה מקצועית לומדת

  • מפגש ראשון 13.11.2017

נושא המפגש – הצגת מהלך ההסדרה של הקהילות ומאפיינים של קהילות דיסציפלינרית

פרוטוקול מפגש ראשון – פורום מובילי קהילות

  • מפגש שני 25.12.2018

נושא המפגש – דמות מוביל הקהילה – התכונות, הכישורים והידע שנדרשים למובילי קהילות

פרוטוקול מפגש שני – פורום מובילי קהילות

  • מפגש שלישי 19.02.2018

נושא המפגש – נושא הסדרת מובילי קהילות המורים והיכרות עם כלים למתן וקבלת משוב ולהערכה של קהילה מקצועית לומדת

פרוטוקול מפגש שלישי – פורום מובילי קהילות

  • מפגש רביעי 09.04.2018

נושא המפגש – שימוש בווידאו ככלי לטיוב ההוראה דרך קבלת משוב מעמיתים במסגרת מפגשי קהילת למידה מקצועית דיסציפלינארית

פרוטוקול מפגש רביעי – פורום מובילי קהילות